Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, Stowarzyszenie LGD Bory Dolnoslaskie wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD – „Partnerstwo Izerskie”, we wrzesniu 2012 roku rozpoczelo realizacje Projektu Wspólpracy o akronimie SZKOT czyli „Szlaki Konne Orezem Turystyki”. Projekt zostal sfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 421 Wdrazanie projektów wspólpracy, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jego celem jest wsparcie inwestycji na obszarze 3 organizacji dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze ponad wojewódzkim. W szczególnosci jednak celem projektu bedzie wzrost znaczenia i rozpoznawalnosci regionu dzieki stworzeniu szlaku turystyki konnej o duzym zasiegu geograficznym i infrastrukturalnym oraz zwiekszenie ruchu turystycznego w regionie Polski poludniowej i zachodniej. Projekt ma równiez na celu podniesienie poziomu konkurencyjnosci uslug turystycznych poprzez rozbudowe infrastruktury turystycznej oraz umozliwic organizacje rajdów konnych, zawodów sportowych, imprez tematycznych, nauke jazdy oraz edukacji konnej.

W ramach projektu zrealizowano:

  • Wyznaczono i oznakowano ok. 500 km szlaku konnego
  • 17 wiat dla uczestników rajdów konnych, sa to miejsca zadaszone z lawa i stolem , wyposazone w grilla
  • 15 zagród dla koni, w których mozna bezpiecznie zamknac konie uczestniczace w rajdzie
  • Tablice z regulaminem informujace o trasie przebiegu szlaku konnego i promujace projekt
  • Wydano ulotki, mapy i przewodniki dla turystów, dostepne w Punktach Informacji Turystycznej i miejscach postojowych
  • Utworzono strone www.szlaki-konne.eu
  • Przeprowadzono Kurs na Przodownika Górskiej Turystyki Jezdzieckiej, dzieki któremu uczestnicy otrzymali uprawnienia do prowadzenia jazd i rajdów konnych
  • Imprezy plenerowe promujace turystyke jezdziecka

Zakonczenie realizacji projektu przypada na 31.12.2013 r.